Izrada pečata

Colop Pečati

U našim papirnicama nudimo izradu pečata za firme ili obrte.

Prilikom narudžbe pečata potrebno je donijeti rješenje sa Trgovačkog suda da ste ovlaštena osoba za zastupanje firme ili obrta.

Ukoliko izrađujete novi pečat isti će imati standardizirani dizajn i podatke na njemu, no ukoliko izrađujete postojeći pečat potrebne su nam mjere i otisak starog pečata.

Narudžbu za izradu pečata sa svim potrebnim podatcima možete poslati na info@tramax.hr